Keti's

Leeftijd: 
14 - 16 jaar

De keti's(14- tot 16-jarigen) maken hun eigen fototentoonstelling of varen met een vlot de rivier af. Ze gaan naar de film of maken een lange fietstocht in de buurt. Samen met hun leiding houden ze een volleybalcompetitie.


Tiptiens leiding 

Birthe Verrelst 

birheverrelst@hotmail.com 

0492 79 85 65 

Lotte Gouwy 

lottegouwy@hotmail.com

0470 12 11 79

 


Kerels leiding 

Arne Hermans 

arnehermans1@gmail.com 

0490 42 88 55 

Camiel Daans 

camieldaans@hotmail.com

0474 56 59 97